Materiały konferencyjne

Poniższe zestawienie zawiera listę publikacji - materiałów konferencyjnych. 

  1. Kolek Ł., Dychtoń K., Jasiurkowska-Delaporte M., Bąk A., Rozwadowski T., Molecular dynamics in the antiferroelectric liquid crystal (2S)-octano-2-yl4'-(2-fluoro-4-{[5-(1,1,2,2,3,3,3 heptafluoropropoxy)pentylo]oxy} benzoyloxy)-[1,1'biphenyl]-4-carboxylate, XXXVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM DYNAMICAL PROPERTIES OF SOLIDS Cracow, 27 – 31 August, (2017)
  2. Rozwadowski T, Massalska-Arodź M., Grzybowska K., Kolek Ł., Bąk A., Chłędowska K.Kinetics of cold crystallization of 4-cyano-3-fluorophenyl 4-butylbenzoate (4CFPB) glass forming liquid crystal in microscopic, DSC and dielectric studies, 8th International Conference on BROADBAND DIELECTRIC SPECTROSCOPY AND ITS APPLICATIONS - Abstracts, (2014).
  3. Bąk A., Chłędowska K., Wpływ oddziaływań powierzchniowych na dynamikę molekuł 5*CB, Materiały XIX Ogólnopolskiej K-ncji Kryształy Molekularne 2014, p. 126, (2014)
  4. Bąk A., Dynamics of the molecules in a solid phases for few choisen compounds in shiff series bases, 6th International Conference DIELECTIC AND RELATED PHENOMENA DRP 2000, Technical University of Łódż, Spała, 6-10 September, s.147, (2000).
  5. Bąk A., Kocot A., Massalska-Arodź M., Investigations of dynamics of n-p-(ethoxybenzylidene) P`-propylaniline (EBPA) molecules in plastic phases, Dielectric and Related Phenomena DRP`98 Abstracts (1998)
  6. Witko W., Bąk A., Mayer J., Polymorphism studies of solid ethoxybenzylidene-propylaniline, Mat. Konf. 16th International Liquid Crystal Conference, 24-28 June, Kent State University, Ohio, USA, str. 146, (1996)
  7. Bąk A., Chłędowska K., Szymański A.B., Dielectric investigations of carpathian diatomite, Conf. Dielectric Soc, Canterbury, (1994)
  8. Bąk A., Chłędowska K., The dielectric properties of humid diatomites, DRP Zakopane, (1994)