Publikacje

Jednyą z podstawowych form prezentowania wyników pracy osoby pracującej na uczelni wyższej jest prezentowanie wyników swojej pracy w postaci publikacji naukowych a także dydaktycznych. W swojej dotychczasowej pracy przygotowałem kilkanaście publikacji, które  ukazały się w czasopismach z listy filadelfijskiej, jestem również współautorem materiałów konferencyjnych a także skryptów i materiałów dydaktycznych.