O mnie

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE:

 • 2000 - Stopień doktora - Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, Badanie polimorfizmu i dynamiki etoksybenzylideno-propylaniliny, promotor Prof dr hab. Maria Massalska-Arodź.
 • 1991 - Stopień magistra - Instytut Fizyki WSP w Rzeszowie, Pole akustyczne w zmodyfikowanym obszarze klina, promotor Prof. dr hab. Witold Rdzanek.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1986-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów
 • 1981-1986 - Technikum Elektryczne, Krosno

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

 • 2013-nadal - starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 2001-2013 - adiunkt w Katedrze Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1991-2000 - asystent w Katedrze Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
 • 1990-1991 - pracownik inżynieryjno-naukowy Instytut Fizyki WSP Rzeszów
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 2017 - Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę
 • 2016 - Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna III stopnia – Za przygotowanie cyklu publikacji o zasięgu międzynarodowym.
 • 2008 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – zespołowa II stopnia – Za udział w przygotowaniu oraz realizacji zakończonego projektu ZPORR „Unowocześnienie kształcenia kadr technicznych dla Doliny Lotniczej”
 • 2000 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej – indywidualna II stopnia – za wyróżnioną pracę doktorską pt.: „Badanie polimorfizmu i dynamiki n-p (ethoxybenzylidene) - p'-propylaniline (EBPA)”

 

UKOŃCZONE KURSY / SZKOLENIA

 • 2015 - Szkolenie – Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej – e-learning
 • 2007 - Konferencja - Zarządzanie projektami szansą dla rozwoju Podkarpacia
 • 2004 - Szkolenie - Europejski Fundusz Społeczny, prawo zamówień publicznych, skuteczna informacja i promocja
 • 2002 - Certyfikat - Microsoft Office User Specialist
 • 2001 - Certyfikat – Designing Microsoft Access Databases and Applications – at the advanced level

 

ZAINTERESOWANIA

Nowe technologie:

 • komputery i ich zastosowania,
 • tworzenie stron WWW,
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych.